מדיניות ביטול הזמנות והחזרה

זכות הביטול חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר‍ באריזתו המקורית בתנאי שלא נפתח ונעשה בו שימוש.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית מדיפדיה בע"מ (המפיצה הבלעדית של מוצרי לאורקס בישראל) לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.

במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול.

החזרת המוצר בעת ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה – תיעשה על חשבון הצרכן. בכל מקרה אחר, החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

המוצר יוחזר שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית מדיפדיה בע"מ לקזז ולצמצם את סכום ההחזר.

בכל מקרה של ביטול והחזרה, יש לפנות למוקד שרות הלקוחות תחילה:

טל' 5325* או contact@leorexisrael.co.il

כתובת להחזרות: לאורקס ישראל, רח' חרל"פ 8, ירושלים.